Consult en tarief

De volgende tarieven worden  gehanteerd bij:

 

-Individueel consult: intake en vervolg, duur 60 minuten: €98 (vrijstelling van btw)

-Relationeel consult: intake en vervolg, duur 60 minuten: €138 (inclusief 21% btw)

-Bedrijf-coaching consult: intake en vervolg duur 60 minuten: €166 (inclusief 21% btw)

-Verslaglegging, zoals bv. een therapieverslag voor een bedrijfsarts of huisarts. Hierbij wordt het uurtarief van het betreffende consult gerekend.

 

Betaling dient direct na het consult per pin of contant betaald te worden. De praktijk beschikt over een pinapparaat. De factuur volgt per email als PDF welke je bij de zorgverzekeraar kunt indienen. 

 

Intake

Het eerste gesprek bestaat uit een kennismaking, het omschrijven van het probleem en een voorlopige conclusie.

 

Vervolgconsult

Het tweede en de daarop volgende gesprekken zijn gericht op inzicht bieden in de problematiek en aanpakken van het probleem middels een behandelplan. 

 

Vergoeding 

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de pakketkeuze wordt het consult veelal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de rubriek "complementaire zorg / alternatieve geneeswijzen" (90-code).

 

Bedrijven en instellingen gaan steeds vaker over tot het vergoeden van coaching trajecten. Redenen hiervoor zijn verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Is uw probleem werk gerelateerd, informeer dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden.

 

Ik ben lid van de beroepsverenigingen:

-Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep VPMW

-Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

-Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVGAT)

-Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

- Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)

 

Op de site van de NFG staat een overzicht welke zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoeden. 

20220331_NFGvergoedingenoverzicht2022_versie_1.2

 

Verder ben ik European Certificate of Psychotherapy (ECP) gecertificeerd. Dit keurmerk wordt verleend door de European Association for Psychotherapy (EAP). Daarnaast ben ik aangesloten bij wwwemdr-therapeuten.nl (BIVT) en Psychologen Nederland (Psyned). 

 

Verzetten/ annuleren afspraak                     

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt, ongeacht de reden, het normale tarief in rekening gebracht.