Consult

De  volgende tarieven worden (incl. of excl. 21% btw) gehanteerd bij:

 

- Intake en vervolg individueel consult: duur 60 minuten: € 92 (vrijstelling van btw)

- Intake en vervolg relationeel consult: duur 60 minuten: € 132 (inclusief 21% btw)

- Intake en vervolg bedrijfscoaching consult: duur 60 minuten: € 132 (exclusief 21% btw)

- Uitgebreide verslaglegging, zoals bv. een therapieverslag voor een bedrijfsarts of huisarts. Hierbij wordt het uurtarief van het betreffende consult gerekend.

 

Betaling dient direct na het consult per pin of contant betaald te worden. De praktijk beschikt over een pinapparaat. De factuur volgt per email als PDF welke je bij de zorgverzekeraar kunt indienen. 

 

Intake

Het eerste gesprek bestaat uit een kennismaking, het omschrijven van het probleem en een voorlopige conclusie.

 

Vervolgconsult

Het tweede en de daarop volgende gesprekken zijn gericht op inzicht bieden in de problematiek en aanpakken van het probleem middels een behandelplan. 

 

Vergoeding 

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de pakketkeuze wordt het consult veelal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de rubriek "alternatieve geneeswijzen" (90-code).

 

Bedrijven en instellingen gaan steeds vaker over tot het vergoeden van coachingstrajecten. Redenen hiervoor zijn verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle reïntegratie na ziekte. Is uw probleem werkgerelateerd, informeer dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden.

 

Ik ben lid van de beroepsverenigingen:

- Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep VPMW

- Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Op de site van de NFG staat een overzicht welke zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoeden. 

 

Verzetten/ annuleren afspraak                     

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht.